Rodzaje oświetlenia

lampaNajwięcej używanym materiałem do palenia w lampach jest nafta (dawniej używano oleju). Naftę wydobywamy z ziemi. Jest to płyn bardzo łatwo palny i dlatego dochodzi czasem do wypadków nieszczęśliwych. To też złe strony oświetlenia naftowego się zanieczyszczenie powietrza, ogrzanie powietrza, niebezpieczeństwo.

Płomień gaza oświetlającego, otrzymywanego z węgli w oddzielnych fabrykach, jest jasny, równy i wygodny w użyciu. Bardzo silnie za to rozgrzewa powietrze, wysusza i zanieczyszcza je. Bywa on też powodem nieszczęść (wybuchów) i dlatego wymaga obchodzenia się ostrożnego i umiejętnego. Szczególniej przy wydostawaniu się gazu z otwartych palników, z pękniętych rur, częste są wybuchy. Najpiękniejsze, ale jeszcze drogie światło da. Jest to światło silne, równe, mało bardzo ogrzewa i nie psuje powietrza.

wywóz odpadów poznań

Przy używaniu światła sztucznego należy chronić wzrok od zbyt jaskrawych i drażniących promieni. Zarówno też chronić należy głowę od zbyt silnego ogrzania przez źródło światła sztucznego. Im więcej świec, lamp lub płomieni gazowych, tern więcej się psuje powietrza; pamiętać o tern należy przy przewietrzaniu.

wywóz odpadów poznań