Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 16

b) Nosacizna, ciężka choroba zakaźna, występuje jako choroba zawodowa u woźniców, włościan i w ogóle osób, mających styczność z końmi.

c) Tak zwana promienica, choroba ciężka, powodująca ropienie kości, wywołana grzybkiem, znajdującym się na roślinach trawiastych, zdarza się u robotników wiejskich i pastuchów. U nas występuje rzadko. Osobiście widziałem tylko kilka przypadków w szpitalu, u robotników wiejskich.

d) Tak zwaną chorobę tasiemcową, wywołaną przez dostanie się wągrów z mięsa zakażonego, spotykamy przeważnie u rzeźników, kucharzy, kucharek i t. p., zajmujących się przyprawą lub przygotowaniem wyrobów mięsnych, szczególnie z trzody chlewnej. Z odmian tasiemca t. zw. tasiemiec samotny znajduje się w mięsie wieprzowym, a tasiemiec szeroki w wołowym i rybim. Wągry wyrastają w postaci tasiemców u ludzi, spożywających takie mięso. Dawniej, do roku 1880, choroby te były bardzo rozpowszechnione, obecnie spotyka się je coraz rzadziej wskutek dozoru w rzeźniach. Oczywiście niedbałe warunki sanitarne naszych podmiejskich i małomiasteczkowych rzeźni i brak należytego weterynaryjnego dozoru sprawiają, że choroby te panują szeroko nie tylko między rzeźnikami i kucharkami, ale i wśród ogółu ludności.