Normy sprzedaży pożywienia

normy-pozywieniaAdministracja państw uważa, by sprzedawane środki pokarmowe, nie były dla zdrowia szkodliwe, nie był}’ zafałszowywane, zepsute. W tym celu istnieje nawet oddzielne prawodawstwo, określające kary za takiego rodzaju przestępstwa, jak powolne zatruwanie bliźnich za pomocą złego pokarmu, lub oszukiwanie ich przez sprzedaż zafałszowanych pokarmów. Jeżeli u nas sędzia uzna tego rodzaju postępowanie za oszustwo, natenczas sprzedający staje się winnym, stosownie do słów prawa: „oszukanie na wadze lub miarze przy kupnie lub sprzedaży, zarówno jak inne oszustwa, tyczące ilości lub jakości towaru11—i karanym jest więzieniem od 1 – 3 miesięcy (a jeżeli wartość towaru jest wyższą nad 300 rubli, natenczas karą jest zesłanie na Syberyę). Istnieją przepisy oddzielne, karzące za sprzedaż pokarmów zepsutych (do 100 rs. kary), za sprzedaż herbaty raz już używanej, za złe utrzymywanie rzeni i jatek, za Zanie czyszczenie wody do picia używanej, za fałszowanie napojów wyskokowych. Należałoby korzystać z istniejących praw w tym względzie i częściej pociągać trucicieli i fałszerzy do odpowiedzialności sądowej.

przeprowadzki Dąbrowa Górnicza

Wszelkie miejsca publiczne, a więc teatry, sale koncertowe, sale do tańca, restauracje, hotele, cukiernie, są przez administrację kontrolowane we względzie stosowania się do przepisów, ochraniających zdrowie ludności. Higiena publiczna dba o zabezpieczenie dachu i strawy dla kalek, sierot, opuszczonych, starców, chorych, urządzając przytułki, ochrony, żłobki, szpitale, kuchnie bezpłatne, domy noclegowe itp.

Oddzielne przepisy regulują sposób grzebania zmarłych (szczególniej po chorobach zaraźliwych), sposób utrzymywania cmentarzy.

przeprowadzki Dąbrowa Górnicza