Edukacja a zdrowie

edukacjaObowiązek szkolny powinien przede wszystkim odpowiadać tym wymaganiom, jakich od innych budowli żądamy. Istnieją przepisy, określające, jaką przestrzeń powietrzną dać należy każdemu uczniowi. Prócz tej przestrzeni należy dawać mu powietrze ciągle odświeżane. Niejeden uczeń nie uważa, nie rozumie, bo nie jest zdolnym myśleć w zepsutym powietrzu; mózg jego nie otrzymuje dostatecznej ilości tlenu, ale za to truje się wyziewami, przepełniającymi powietrze (a więc i krew jego). Ławki szkolne muszą być wygodne, do wzrostu i tuszy każdego ucznia zastosowane. Nauczyciel winien baczyć, by uczniowie na nich prosto siedzieli. Czystość całej izby szkolnej jest też żądaniem higieny. Spluwaczki (wodą napełnione) stać powinny w pokojach i na korytarzach. Dużo światła powinno wpadać do izby szkolnej, zawsze ze strony lewej uczniów lub z góry. Place do gry (i gimnastyki) powinny się przy każdej szkole znajdować, być zadrzewione, odarnione, wolne od kurzu.

przeprowadzki Piekary Śląskie

Przeciążanie pracą umysłową jest częstym przestępstwem, popełniane przez szkoły i nauczycieli. Następnie, za mało pamiętają nauczający i rodzice o tern, że złe postępy, nieuwaga, opieszałość i t. p. wady być mogą skutkiem złego stanu zdrowia, wycieńczenia, chorób uszu, nosa, nerwów i. t. p. Szczególniej ważnym jest branie pod uwagę faktu, iż chłopcy i dziewczęta są w okresie pokwitania (dojrzewania płciowego) mniej wytrwali na wszelką pracę, to też mniej od nich w tym czasie wymagać należy, więcej pobłażać. Każda szkoła winna być’ pod nadzorem lekarza – higienisty (niezależnie od tego mieć lekarza, leczącego choroby).

przeprowadzki Piekary Śląskie