Ciśnienie i klimat

klimatCała masa powietrza, nad nami znajdująca się, ciśnie na ciało nasze, jak i na wszelkie przedmioty ziemskie. Im wyżej (np. w górach), tyn powietrze jest lżejsze, rzadsze, a więc mniej ciśnie. Ciśnienie powietrza jest zmienne. Jeżeli powietrze staje się cieplejsze lub wilgotniejsze – ciśnienie jest mniejsze, bo wtedy powietrze jest lżejsze. Gdy zaś powietrze jest zimne i suche, czyli cięższe, wtedy ciśnie nie jest większe. Ciśnienie powietrza mierzyć można za pomocą przyrządu zwanego barometrem.

Powietrze rzadko składa się tylko z tych części gazowych jedynie, jakie wyliczyliśmy wcześniej. Zanieczyszczają, je wyziewy różne ciała ludzkiego, wyziewy, powstające w różnych fabrykach i warsztatach, gazy fabryk i przetworów chemicznych, gazy powstające przy gniciu, psuciu się różnych materyj. Prócz tych zanieczyszczeń gazowych unoszą się w powietrzu drobne cząsteczki twarde jako pył, kurz; a więc cząsteczki piasku, kamieni, węgla, wysuszonych odchodów ludzkich i zwierzęcych, cząsteczki odzieży, pożywienia itp. Z tego bowiem wszystkiego składa się kurz. Często też unoszą się w powietrzu zarazki chorobowe niektórych chorób zaraźliwych. Powietrze wdychane zostaje trochę z kurzu oczyszczone, gdy je wciągamy przez nos (nie przez usta). W nosie osadzają się zanieczyszczające powietrze cząsteczki twarde, które od czasu do czasu należy z nosa wydalić („wytrzeć nos“). Kurz bardzo jest dla zdrowia ludzkiego szkodliwym. Bardzo często powietrze od kurzu wolne (czyste) leczy pewne choroby daleko lepiej, niż inne środki lekarskie.

materiały elektryczne Piła

W każdym zakątku ziemi działają inne wpływy, zmieniające pogodę. Wszystkie te wpływy nazywamy klimatem danej miejscowości. Klimat ma wpływ na zdrowie człowieka ; ciepło lub zimno powietrza, ciśnienie powietrza, wilgotność jego, deszcze, wiatry wpływają na zdrowie. Odróżniamy klimat podbiegunowy (b. zimny), klimat umiarkowany i klimat gorący (podzwrotnikowy). Stosownie do wzniesienia danej miejscowości odróżniamy: klimat dolin i klimat górski. Miejscowości o powietrzu stale wilgotnym mają klimat morski; przeciwnie zaś klimat lądowy odznacza się powietrzem sachem.

materiały elektryczne Piła