Wpisy autora

O drążących postrzałach czaszki

Ze stu ranionych w czaszkę 1) 60 umiera na polu bitwy, 2) 20 umiera na placu opatrunkowym, w szpitalach polowych i stałych, 3) 20 żyje, lecz z tych tylko połowa czuje się zupełnie zdrowa. Bezpośrednie zejście zależy: 1) od odległości, z jakiej strzał padł i 2) od kierunku, w którym pocisk przez czaszkę przeszedł. Postrzały […]

O postrzałach stawów kończyn

Zranienia te spostrzegano u 3% zgłaszających się do opatrunku po bitwach. O częstości obrażeń pojedynczych stawów daje pojęcie następujące zestawienie: staw barkowy bywa zraniony w 33,3% staw kolanowy bywa zraniony w 28,3% staw łokciowy bywa zraniony w 13,2% staw skokowy bywa zraniony w 11,3% staw nadgarstkowy bywa zraniony w 10,5% staw biodrowy bywa zraniony w […]

Postrzał kości w czasie bitwy

Uwzględniając stosunki panujące bezpośrednio po bitwie na placu opatrunkowym, zalecić by można następujące opatrunki: 1) Postrzały kości ramieniowej ustalamy opatrunkiem Desaulta. Szyną dla złamanej kości jest klatka piersiowa. Parokilogramowy ciężar, zaczepiony o staw łokciowy i pociągający za ramię w kierunku jego długiej osi w dół, działa w mysi głównej zasady, powyżej wypowiedzianej. Po kilku dniach, […]

Postrzał kości kończyn

Postrzały kości kończyn, wyjątkowo bezpośrednio (skutkiem wstrząsu nerwowego lub krwotoku), częściej dopiero później narażające ranionych na wielkie niebezpieczeństwa (z powodu zakażenia) zawsze przysparzają lekarzowi wiele pracy, więcej niż inne obrażenia, z wyjątkiem chyba postrzałów stawów. Z wielu zestawień, wzajemnie potwierdzających się, wynika, że: 1) postrzał częściej trafia kości kończyn dolnych aniżeli górnych; że 2) na […]

Postrzał naczyń krwionośnych i nerwów obwodowych

Wszyscy zgodnie stwierdzają, że obecne pociski drobno kalibrowe o wiele częściej kaleczą grubsze tętnice i żyły, aniżeli dawniejsze. Pochodzi to stąd, że naczynie nie może dość wcześnie usunąć się z pod działania pocisku przebiegającego z niebywałą dotychczas energią kinetyczną. Mimo to śmierć z krwawienia na polu bitwy nie ma być dziś częstszą, niż dawniej, gdyż […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 15

Sprawie tej w ciągu ostatniego ćwierćwiecza poświęcili liczni autorowie zagraniczni, przeważnie francuscy i niemieccy, gruntowne studia, oparte na wszechstronnych badaniach mieszkań i zestawieniach statystycznych, dotyczących śmiertelności z gruźlicy w związku z zakażeniem wewnątrz mieszkaniowym. Nie mogę tutaj nawet pobieżnie przytaczać licznych prac, wykonanych przeważnie na podstawie badań w Paryżu przez Marie-Davy’ego i Jauillerata, przez Biggsa […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 14

Wszelako istnieje jedno, bardzo ciężkie i częste cierpienie, na które zapada przeważnie ludność proletariacka, tj. suchoty czyli gruźlica płucna, o której z wielkim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jest ściśle związana z ciasnym, przeludnionym i niehigienicznym mieszkaniem; z wielką też słusznością wyrzekł słynny badacz niemiecki, Robert Koch, że suchoty płucne jest to choroba mieszkaniowa w najściślejszym […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 13

W przeciwieństwie do tego zanotowano, że w dzielnicach, mających mieszkania dobre, liczba zapadnięć, występujących również przeważnie wśród Żydów, była o wiele mniejsza; tak w okręgu IX (ulice: Piękna, Łazienkowska) zapadło tylko 215 osób, w okręgu XI (ulice: Polna i Mokotowska) — 151 osób, w okręgu żamkowym 243, w okręgu XVI (ulice: Czerniakowska, Sielce, Mokotów) — […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 12

Stąd też tyfus plamisty od dawna określono jako chorobę, będącą udziałem brudnych i niekulturalnych narodów. Choroba ta bowiem grasowała stale na Wschodzie i w Rosji i jedynie od czasu do czasu wybuchała u nas, i to zawsze przenoszona z Rosji; w Europie zachodniej zaś była prawie nieznana, niemal do ostatniej wojny. Faktem jest niezbitym, że […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 11

Jak bowiem wiadomo, w niektórych chorobach zakaźnych, szczególnie w tyfusie brzusznym, osobniki, które przebyły tę chorobę, bywają jeszcze bardzo długo, nieraz przez całe tygodnie, a nawet miesiące, rozsadnikami drobnoustrojów chorobotwórczych, zawartych w wydzielinach chorych, a które w ciasnych i brudnych mieszkaniach łatwo się mogą nagromadzić (w brudnej bieliźnie, kurzu, nawet na powierzchni produktów spożywczych), szerząc […]